[ Login . start ]

english polish

ENTREPRENEURSHIP SUPPORT IN UNIVERSITIES IN POLAND - STUDENT SURVEY

Promocja przedsiębiorczości
na uczelniach w Polsce

Kwestionariusz przygotowany w ramach wspólnego projektu
OECD i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

INSTRUKCJA JAK WYPEŁNIAĆ KWESTIONARIUSZ

Uwagi ogólne

Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji. Kwestionariusz obejmuje wiele obszarów, które odgrywają istotną rolę we wspieraniu przedsiębiorczości.  Jak mogę znaleźć kwestionariusz?

  W tym celu proszę wykorzystać podany przez nas odnośnik (link do strony internetowej).

  Co jeśli wciąż mam pytania?

  W tym wypadku mogą się Państwo kontaktować bezpośrednio z Panem Davidem Halabisky z OECD: david.halabisky@oecd.org, Tel. 33 (0) 1 45 24 18 83 lub którymś z przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odpowiedzialnych za współpracę przy realizacji projektu:
  Pani Joanna Obarymska-Dzierzgwa, joanna.obarymska@mrr.gov.pl, tel. (22) 273 79 73;
  Pani Paulina Markiewicz, paulina.markiewicz@mrr.gov.pl, tel. (22) 273 79 78;
  Pan Przemysław Herman, przemysław.herman@mrr.gov.pl, tel. (22) 273 79 77.

  Kwestionariusz zawiera dość dużo pytań. Czy muszę udzielać odpowiedzi na wszystkie?

  Nie. Zostaną Państwo przeprowadzeni przez kolejne pytania i powinni Państwo odpowiedzieć na te, które dotyczą Pani/Pana uczelni. Nie muszą Państwo odpowiadać na pozostałe pytania.

  W jaki sposób mogę udzielać odpowiedzi?

  Kwestionariusz można wypełnić wyłącznie on-line. Mimo to, zalecamy aby wydrukować sobie wersję PDF, która została przesłana w wiadomości email, co pozwoli Państwu śledzić poszczególne sekcje kwestionariusza.

  Kto powinien wypełnić kwestionariusz?

  Kwestionariusz powinien zostać wypełniony przez studentów, którzy korzystali z oferty edukacyjnej w zakresie przedsiębiorczości w ramach swoich studiów i / lub korzystali ze specjalnych usług wsparcia na rzecz zakładania nowych działalności gospodarczych.

  Czy mogę wrócić do wcześniejszych pytań?

  Zostanie Pani/Pan przeprowadzony przez cały kwestionariusz, w momencie udzielenia odpowiedzi na pytanie zostanie ona automatycznie zapisana. Prosimy o NIEUŻYWANIE opcji “wstecz” w Państwa przeglądarce, jeżeli chcą Państwo wrócić do poprzedniego pytania. Do nawigacji prosimy używać wyłącznie poleceń w ramach kwestionariusza. Mogą Państwo użyć polecenia “Przeglądaj kwestionariusz”, aby wrócić do wcześniejszych pytań i ewentualnie zmienić odpowiedź.

  Czy mogę wypełniać kwestionariusz etapami?

  Tak. Państwa odpowiedzi są automatycznie zapisywane i nie zostaną utracone.

  Czy mogę zmieniać udzielone odpowiedzi?

  Proszę użyć polecenia “Przeglądaj kwestionariusz” do sprawdzenia i/lub zmiany swoich odpowiedzi. Zmiany mogą być wprowadzane w dowolnej chwili do dnia 30 czerwca 2013r. Po tym terminie kwestionariusz zostanie zamknięty i rozpocznie się proces analizy wyników.

  Jak mogę znaleźć kwestionariusz?

  W tym celu proszę wykorzystać podany przez nas odnośnik (link do strony internetowej).  Dziękujemy bardzo za pomoc!

  Osoby do kontaktu z OECD

  OECD

  David Halabisky

  Organisation for Economic Co-operation
  and Development (OECD)
  Local Economic and Employment Development
  (LEED) Programme

  Tel. +33 (0) 1 4524-1883

  Osoby do kontaktu
  z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

  Joanna Obarymska-Dzierzgwa

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

  Tel. (22) 273 79 73

  Paulina Markiewicz

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

  Tel. (22) 273 79 78

  Przemysław Herman

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

  Tel. (22) 273 79 77