[ Login . start ]

english polish

ENTREPRENEURSHIP SUPPORT IN UNIVERSITIES IN POLAND - STUDENT SURVEY

Promocja przedsiębiorczości
na uczelniach w Polsce

Kwestionariusz przygotowany w ramach wspólnego projektu
OECD i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Access denied.