[ Login . start ]

english polish

ENTREPRENEURSHIP SUPPORT IN UNIVERSITIES IN POLAND - STUDENT SURVEY

Promocja przedsiębiorczości
na uczelniach w Polsce

Kwestionariusz przygotowany w ramach wspólnego projektu
OECD i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wprowadzenie

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) prowadzi wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projekt zatytułowany „Wzmacnianie przedsiębiorczości wśród absolwentów: umiejętności, kompetencje oraz wsparcie start-up’ów”. Celem projektu jest lepsze zrozumienie struktur mających wspierać przedsiębiorczość, zwłaszcza w środowisku uniwersyteckim oraz zaprezentowanie kluczowych wniosków dla podmiotów działających w tym obszarze - wraz z rekomendacjami.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w internetowej ankiecie, do której zaproszono studentów z uczelni publicznych oraz innych instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce. Kwestionariusz ten dotyczy możliwości z zakresu kształcenia przedsiębiorczości, z którymi być może mieli Państwo okazję spotkać się w trakcie studiów, a także Państwa doświadczeń w obszarze możliwości otrzymania wsparcia na założenie własnej działalności gospodarczej. Wypełniając niniejszą ankietę przyczynicie się Państwo do poprawy oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia przedsiębiorczości oraz możliwych usług wsparcia dla nowych działalności. Wyniki tego badania zostaną włączone do raportu końcowego, nad którym prace zostaną ukończone prawdopodobnie we wrześniu / październiku 2013 roku.

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza w wersji on-line do dnia 30 czerwca 2013r.

  Dziękujemy za pomoc!

  Osoby do kontaktu z OECD

  OECD

  David Halabisky

  Organisation for Economic Co-operation
  and Development (OECD)
  Local Economic and Employment Development
  (LEED) Programme

  Tel. +33 (0) 1 4524-1883

  Osoby do kontaktu
  z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

  Joanna Obarymska-Dzierzgwa

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

  Tel. (22) 273 79 73

  Paulina Markiewicz

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

  Tel. (22) 273 79 78

  Przemysław Herman

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

  Tel. (22) 273 79 77