[ Login . start ]

english polish

GRADUATE ENTREPRENEURSHIP SUPPORT

Promocja przedsiębiorczości
na uczelniach w Polsce

Kwestionariusz przygotowany w ramach wspólnego projektu
OECD i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

INSTRUKCJA JAK WYPEŁNIAĆ KWESTIONARIUSZ

Uwagi ogólne

Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji. Kwestionariusz obejmuje wiele obszarów, które odgrywają istotną rolę we wspieraniu przedsiębiorczości.  Jak mogę znaleźć kwestionariusz?

  Państwa uczelnia już otrzymała bądź otrzyma kod, który pozwoli się Państwu zalogować i udzielić odpowiedzi.

  Co jeśli wciąż mam pytania?

  Mogą się Państwo kontaktować bezpośrednio z Panem Davidem Halabisky z OECD: david.halabisky@oecd.org, Tel. 33 (0) 1 45 24 18 83 lub którymś z przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odpowiedzialnych za współpracę przy realizacji projektu:
  Pani Joanna Obarymska-Dzierzgwa, joanna.obarymska@mrr.gov.pl, tel. (22) 273 79 73;
  Pani Paulina Markiewicz, paulina.markiewicz@mrr.gov.pl, tel. (22) 273 79 78;
  Pan Przemysław Herman, przemysław.herman@mrr.gov.pl, tel. (22) 273 79 77.

  Kwestionariusz zawiera dość dużo pytań. Czy muszę udzielać odpowiedzi na wszystkie?

  Nie. Zostaną Państwo przeprowadzeni przez kolejne pytania i powinni Państwo odpowiedzieć na te, które dotyczą Pani/Pana uczelni. Nie muszą Państwo odpowiadać na pozostałe pytania.

  W jaki sposób mogę udzielać odpowiedzi?

  Kwestionariusz można wypełnić wyłącznie on-line. Mimo to, zalecamy aby wydrukować sobie wersję PDF, która została przesłana w wiadomości email, co pozwoli Państwu śledzić poszczególne sekcje kwestionariusza.

  Kto powinien wypełnić kwestionariusz?

  Kwestionariusz może zostać wypełniony przez jedną osobę lub cały zespół. Osoby te powinny posiadać szczegółową wiedzę na temat istniejących i planowanych działań służących wspieraniu przedsiębiorczości na Państwa uczelni. W obydwu przypadkach odpowiedzi powinny być udzielane w imieniu uczelni.

  Czy mogę wrócić do wcześniejszych pytań?

  Zostanie Pani/Pan przeprowadzony przez cały kwestionariusz, w momencie udzielenia odpowiedzi na pytanie zostanie ona automatycznie zapisana. Prosimy o NIEUŻYWANIE opcji “wstecz” w Państwa przeglądarce, jeżeli chcą Państwo wrócić do poprzedniego pytania. Do nawigacji prosimy używać wyłącznie poleceń w ramach kwestionariusza. Mogą Państwo użyć polecenia “Przeglądaj kwestionariusz”, aby wrócić do wcześniejszych pytań i ewentualnie zmienić odpowiedź.

  Czy mogę wypełniać kwestionariusz etapami?

  Tak. Państwa odpowiedzi są automatycznie zapisywane i nie zostaną utracone.

  Czy mogę zmieniać udzielone odpowiedzi?

  Proszę użyć polecenia “Przeglądaj kwestionariusz” do sprawdzenia i/lub zmiany swoich odpowiedzi. Zmiany mogą być wprowadzane w dowolnej chwili do dnia 24 maja 2013r. Po tym terminie kwestionariusz zostanie zamknięty i rozpocznie się proces analizy wyników.

  Jak mogę znaleźć kwestionariusz?

  Państwa uczelnia już otrzymała bądź otrzyma kod, który pozwoli się Państwu zalogować i udzielić odpowiedzi.  Dziękujemy bardzo za pomoc!

  Osoby do kontaktu z OECD

  OECD

  David Halabisky

  Organisation for Economic Co-operation
  and Development (OECD)
  Local Economic and Employment Development
  (LEED) Programme

  Tel. +33 (0) 1 4524-1883

  OECD

  Jonathan Potter

  Organisation for Economic Co-operation
  and Development (OECD)
  Local Economic and Employment Development
  (LEED) Programme

  Tel. +33 (0) 1 4524-8977

  Osoby do kontaktu
  z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

  Joanna Obarymska-Dzierzgwa

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

  Tel. (22) 273 79 73

  Paulina Markiewicz

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

  Tel. (22) 273 79 78

  Przemysław Herman

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

  Tel. (22) 273 79 77