[ Login . start ]

english polish

GRADUATE ENTREPRENEURSHIP SUPPORT

Promocja przedsiębiorczości
na uczelniach w Polsce

Kwestionariusz przygotowany w ramach wspólnego projektu
OECD i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wprowadzenie

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) prowadzi wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projekt zatytułowany „Wzmacnianie przedsiębiorczości wśród absolwentów: umiejętności, kompetencje oraz wsparcie start-up’ów”. Celem projektu jest lepsze zrozumienie struktur mających wspierać przedsiębiorczość, zwłaszcza w środowisku uniwersyteckim oraz zaprezentowanie kluczowych wniosków dla podmiotów działających w tym obszarze - wraz z rekomendacjami.

Chcielibyśmy zaprosić Pani/Pana uczelnię do wzięcia udziału w internetowej ankiecie, do której zaproszono uczelnie publiczne i inne jednostki szkolnictwa wyższego w Polsce. Kwestionariusz ten dotyczy strategii, praktyk, infrastruktury oraz zasobów, które Państwa uczelnia wykorzystuje do promowania przedsiębiorczości. Wypełniając niniejszą ankietę przyczynicie się Państwo do poprawy funkcjonowania i promocji polityki na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza w wersji on-line do dnia 24 maja 2013r.  Wszystkie odpowiedzi pozostają anonimowe i zostaną wykorzystane dla celów projektu. Jeżeli wypełni Pani/Pan kwestionariusz, Pani/Pana uczelnia otrzyma raport końcowy z badania, podsumowujący stan istniejącej i planowanej edukacji na rzecz przedsiębiorczości oraz działalności start-up’ów a także informacje na temat dobrych praktyk na innych uczelniach (w regionie i innych państwach członkowskich OECD), które mogą zostać wykorzystane jako inspiracja do dalszego rozwijania działań wspierających przedsiębiorczość na Państwa uczelni. Dobre praktyki realizowane na Państwa uczelni zostaną również udostępnione innym uczelniom - zakładając, że Państwa uczelnia wyrazi na to zgodę.

  Przygotowanie raportu końcowego jest planowane w październiku 2013 r. Ponadto, OECD może wykorzystać wyniki tej ankiety dla międzynarodowych badań porównawczych, których celem jest analiza praktyk wspierających przedsiębiorczość w różnych państwach.

  Dziękujemy za pomoc!

  Osoby do kontaktu z OECD

  OECD

  David Halabisky

  Organisation for Economic Co-operation
  and Development (OECD)
  Local Economic and Employment Development
  (LEED) Programme

  Tel. +33 (0) 1 4524-1883

  OECD

  Jonathan Potter

  Organisation for Economic Co-operation
  and Development (OECD)
  Local Economic and Employment Development
  (LEED) Programme

  Tel. +33 (0) 1 4524-8977

  Osoby do kontaktu
  z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

  Joanna Obarymska-Dzierzgwa

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

  Tel. (22) 273 79 73

  Paulina Markiewicz

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

  Tel. (22) 273 79 78

  Przemysław Herman

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

  Tel. (22) 273 79 77